Mandat zapłaciłem na autostradzie w Niemczech za przekroczenie dopuszczalnej prędkości. Nie wynikało to z mojej złej woli lecz zostałem wprowadzony w błąd przez pracownika stacji diagnostycznej D... Na terenie Niemiec dopuszczalna prędkość jazdy z przyczepką wynosi 80 km/godz. Istnieje jednak możliwość otrzymania (po badaniu pojazdu) tzw.plakietki "100 km/godz." i wtedy można na autostradzie poruszać się z tą właśnie prędkością. Pracownik powiedział mi, że teraz wszystkie rejestrowane przyczepki otrzymują tę "plakietkę". Nie otrzymałem tego jednak na piśmie co zarzucił mi policjant w czasie kontroli, i polecił mi ponownie udać się do D... po wspomniane pismo. Niemniej jednak mandat musiałem zapłacić. Nadmieniam, że moja przyczepka wg. pracownika D... spełnia wymagane kryteria (nośność 550 kg, hamulec najazdowy itd).